Σουρα λάστιχο 27.28

Σούρα λάστιχο με συνθετικά μαλλιά καλής ποιότητας ..

Δυχρομα - χρώμα: 27.28

made in Italy 

6,50 € 10,00 €